4 Qershor, 2021

Trajnim për orienterë të rinjë të Kryqit të Kuq të RMV

Në periudhën nga 31 maj – 1 qershor 2021, u mbajt një punëtori dy-ditore në internet për orientuesit e rinj të Kryqit të Kuq të RMV, në të cilën morën pjesë 21 përfaqësues të organizatave komunale të Kryqit të Kuq të RMV dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit. Trajnimi u krye nga lektorë nga shoqëria kombëtare. Punëtoria dy-ditore kishte për qëllim trajnimin e orientuesve të rinj në Kryqin e Kuq të cilët do të jenë në krye të degëve të Kryqit të Kuq për të zhvilluar seanca orientuese me njerëz të interesuar nga komunitetet lokale që duan të bashkohen në Kryqin e Kuq të RMV si vullnetarë ose anëtarë të organizatës .

Me trajnimin, orientuesit e rinj u njohën me aspekte të ndryshme që lidhen me punën e Kryqit të Kuq siç janë historia e Kryqit të Kuq Ndërkombëtar dhe Lëvizjes së Gjysmëhënës së Kuqe, emblemat e Lëvizjes, bazat e së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare, parimet themelore të Lëvizjes, historisë, strukturës strukturore dhe të Kryqit të Kuq të RMV, Kodit të Etikës të Kryqit të Kuq të RMV dhe përgatitjes së planeve të veprimit për punë në organizatat komunale të Kryqit të Kuq të RMV.

< kthehu mbrapa