25 Shkurt, 2022

TRAJNIM PËR PËRDORIMIN E AUTOMJETEVE QËLLIMORE PËR TË SIGURUAR TRANSPORTIMIN E PERSONAVE

Më 23 shkurt 2022, në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për përkujdesje dhe mbështetje të integruar në Kryqin e Kuq të RMV”, i mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim, Kryqi i Kuq Austriak dhe Kryqi i Kuq Zviceran, u zhvillua trajnimi me temën përdorimi i mjeteve për qëllime të veçanta të destinuara për transportin e personave të cilët, sipas gjendjes së tyre shëndetësore, nuk janë në gjendje të rrezikshme për jetën.

Trajnimi përbëhej nga një pjesë teorike e cila prezantoi mënyrat se si personat e punësuar për këtë shërbim do të krijojnë komunikim me personat shfrytëzues, si dhe do të prezantojnë në mënyrë adekuate parimet e funksionimit të Kryqit të Kuq. Pjesa praktike e trajnimit kishte për qëllim paraqitjen e kushteve të mundshme për përdoruesit dhe skenarët praktik për trajtimin e tyre, si dhe përdorimin e duhur të karrocës me rrota, barelës, si dhe ofrimin e mbështetjes dhe ndihmës për përdoruesit e kategorisë së të moshuarve të qytetarëve.

Trajnimin e realizoi përfaqësuesi i Kryqit të Kuq të Austrisë, Christian Diemt me mbështetjen e stafit të ekipit të projektit të Kryqit të Kuq RMV dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit.

< kthehu mbrapa