31 Tetor, 2022

TRAJNIM PËR PËRGATITJEN E PROJEKTEVE PËR FONDIN PËR ZHVILLIM DHE PROJEKTE

Në periudhën 26-28.10.2022 në hotel Solferino në Strugë është mbajtur trajnimi për përgatitjen e projekteve për “Fondin për Zhvillim dhe Projekte”. Trajnimi ishte i dedikuar për përfaqësuesit e 7 Organizatave kamunale të Kryqit të Kuq që deri më tani kanë shprehur interesim për përmirësime shtesë ose kanë dorëzuar aplikacione për projekte në thirrjet për mbështetje në kuadër të Fondit për Zhvillim.

Gjatë trajnimit u prezantuan kriteret dhe kushtet e aplikimit të përcaktuara në Rregulloren e Punës së Fondit për Zhvillim dhe Projekte të KKRMV, u zhvilluan formatet për përgatitjen e një projekt-propozimi, propozim-buxheti, vizibiliteti dhe shembuj dhe përvoja positive nga projektet e mbështetura që janë ndarë nga Fondi në vitet e kaluara.

Përmes aplikimit të metodave interaktive u zhvilluan temat që kanë të bëjnë me zhvillimin e organizatave komunale të Kryqit të Kuq në fushën e përkrahjes së iniciativave për rritjen e anëtarësimit, numrin e vullnetarëve apo ruajtjen e stabilitetit financiar.

Pjesëmarrësit u njoftuan gjithashtu edhe me qasjen e Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe ndaj “Procesit të Planifikimit të Projektit” si dhe udhëzimet e përkthyera për përgatitjen e projektit.

< kthehu mbrapa