11 Dhjetor, 2023

Trajnim për shëndet mendor dhe përkrahje psikosociale bë bashkësi

Në periudhën prej 4 deri më 8 dhjetor 2023, në Strugë, u mbajt trajnim interaktiv 5 ditor për shëndet mendor dhe mbështetje psikosociale me bazë në komunitet, me nikoqir të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me qëllim të përgjithshëm të mbështeten Shoqatat kombëtare në Evropën Qendrore dhe Juglindore për të ndërtuar kapacitetin e tyre për të mbështetur njerëzit e prekur nga Konflikti i Armatosur Ndërkombëtar në Ukrainë, delegacioni i klasterit të IFRC për vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore, në bashkëpunim me Qendrën e Referencës së IFRC për Mbështetjen Psikosociale, mbajti trajnimin ku morën pjesë 9 shoqata kombëtare: KKRMV, KK i Shqipërisë, Bullgarisë, Serbisë, Malit të Zi, Kroacisë, Rumanisë, Bosnjes dhe Hercegovinës dhe Gjysmëhëna Turke.

Në përputhje me rolin e tyre mbështetës dhe në përgjigje të nevojave në rritje humanitare, Shoqatat Kombëtare të RCRC-së në Klaster u përgjigjen nevojave të shëndetit mendor dhe mbështetjes psikosociale të njerëzve të prekur nga emergjencat, personave të zhvendosur, refugjatëve dhe të tjerëve në nevojë. Që nga fillimi i konfliktit të armatosur në Ukrainë, personeli dhe vullnetarët në Klaster kanë ofruar shëndet mendor dhe mbështetje psikosociale për personat e zhvendosur. Me përshkallëzimin e konfliktit të armatosur në Ukrainë tashmë në vitin e tij të dytë, ndikimi në shëndetin mendor të njerëzve të prekur nga konflikti po rritet dhe Shoqatat Kombëtare synojnë të zgjerojnë më tej kapacitetet e tyre dhe të lëvizin nga ndihma e parë psikologjike gjatë një reagimi të menjëhershëm ndaj – Aktivitetet afatgjata të shëndetit mendor të bazuar në komunitet dhe PPS-së, të nevojshme për të mbështetur popullatat për t’u shëruar dhe rikuperuar nga përvojat traumatike.

Ky trajnim synon të forcojë kapacitetin e shëndetit mendor dhe të mbështetjes psiko-sociale të Shoqatave Kombëtare, të sigurojë qëndrueshmëri dhe të promovojë cilësinë e ndërhyrjeve të mbështetjes psiko-sociale. Konkretisht, trajnimi u mundësoi pjesëmarrësve të zhvillojnë më tej aftësitë e tyre teknike dhe lehtësuese dhe, në të njëjtën kohë, të shkëmbejnë përvoja dhe praktika të mira në kuadrin e shëndetit mendor.

< kthehu mbrapa