декември 11, 2023

Обука за ментално здравје и психосоцијална поддршка во заедницата

Во период од 4 до 8 декември 2023 година, во Струга, се одржи 5 дневна интерактивна обука за ментално здравје и психосоцијална поддршка заснована на заедницата, со домаќинство на Црвениот крст на Република Северна Македонија, со севкупна цел да се поддржат националните друштва во Централна и Југоисточна Европа за да ги изградат своите капацитети за поддршка на луѓето погодени од Меѓународниот вооружен конфликт во Украина, делегацијата на Кластерот на МФЦК за земјите во Централна и Југоисточна Европа, во соработка со Референтниот центар за психосоцијална поддршка на МФЦК. На обуката учествуваа 9 Национални друштва на ЦК/ЦП од Северна Македонија, Албанија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Романија, Босна и Херцеговина и Турција.

Во согласност со нивната помошна улога и како одговор на растечките хуманитарни потреби, Националните здруженија на RCRC во Кластерот одговараат на потребите за ментално здравје и психосоцијална поддршка на луѓето погодени од итни случаи, раселените лица, бегалците и другите лица на кои им е потребно. Од почетокот на вооружениот конфликт во Украина, персоналот и волонтерите во Кластерот обезбедуваат ментално здравје и психосоцијална поддршка на раселените лица. Со ескалацијата на вооружениот конфликт во Украина веќе во својата втора година, влијанието врз менталното здравје на луѓето погодени од конфликтот расте и Националните друштва имаат за цел дополнително да ги прошират своите капацитети и да се префрлат од психолошка прва помош за време на итен одговор на долгорочните активности на ментално здравје и ПСП засновани на заедницата кои се потребни за поддршка на населението да заздрави и да закрепне од трауматските искуства.

Оваа обука има за цел да го зајакне капацитетот на менталното здравје и психо-социјалната поддршка на националните друштва, да обезбеди одржливост и да го промовира квалитетот на интервенциите на психо-социјалната поддршка. Поточно, обуката им овозможи на учесниците дополнително да ги развијат своите технички и фасилитаторски вештини и, во исто време, да разменат искуства и добри практики во рамки на менталното здравје.

< врати се назад