23 Mars, 2018

Trajnim për vullnetarë dhe bashkëpunëtorë profesional

Në qendrën e trajnimit Solferino në Strugë, prej 22-24 mars 2018 do mbahet një trajnim për gatishmërinë dhe veprimin në rast të fatkeqësive të dedikuara për vullnetarë dhe bashkëpunëtorë të ekspertëve nga organizatat e Kryqit të kuq dhe të mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e shoqatave të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe.

< kthehu mbrapa