2 Nëntor, 2022

Trajnimi i trajnerëve përeEdukatorët e shëndetit mendor

Me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe përmes projektit për vaksinimin Covid-19 dhe në drejtim të avancimit të programit për edukimin e bashkëmoshatarëve për shëndetin mendor dhe sigurimin e një sistemi të brendshëm për mirëmbajtjen e tij në periudhën nga 28 Tetori deri në 30, 2022, u realizua trajnimi i trajnerëve për edukatorët e shëndetit mendor.

Nëpërmjet këtij trajnimi, përmes metodologjisë që bazohej në të mësuarit eksperimental përmes ushtrimeve ndërvepruese, ushtrimeve eksperimentale, detyrave praktike dhe kontributit teorik nga trajnerët, 26 të rinj fituan njohuri dhe aftësi se si të transferojnë njohuritë mes bashkëmoshatarëve dhe të jenë ambasadorë për një pozitiv. qasje në komunitet.

 

< kthehu mbrapa