ноември 1, 2022

ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ ЗА ВРСНИЧКИ ЕДУКАТОРИ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ

Со поддршка од Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина преку проектот за Ковид-19 вакцинација а во насока на унапредување на програмата за врсничка едукација за ментално здравје и обезбедување на внатрешен систем за одржиловст на истата во период од 28 до 30 октомври се реализираше Тренинг за тренери за врснички едукатори за ментално здравје.

Преку овој тренинг 26 млади преку методологијата која се базираше на искуствено учење преку интерактивни вежби, искуствени вежби, практични задачи и теоретски инпут од страна на тренерите се стекнаа со знаења и вештини за како го пренесуваат знаењето меѓу врсниците и да бидат амбасадори за позитивен пристап во заедницата.

< врати се назад