30 Tetor, 2023

Trajnimi i trajnerëve (ToT) me temën e plakjes së shëndetshme për shoqatat kombëtare të Europës Qendrore, Jugore dhe Lindore dhe Azisë Qendrore

Në periudhën prej 23 deri më 26 tetor 2023, një pjesëmarrës nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut ishte pjesë e trajnimit interaktiv të trajnerëve (TT) për plakjen e shëndetshme, organizuar nga FNKKGJK, organizuar nga Kryqi i Kuq Italian në Romën.

Qëllimi i përgjithshëm i trajnimit ishte të mbështeste Shoqatat kombëtare në Europën Qendrore dhe Juglindore, si dhe në Azinë Qendrore, për të përmirësuar kapacitetet për plakje të shëndetshme dhe për të forcuar aftësitë e pjesëmarrësve në metodologjitë dhe ndërhyrjet e plakjes së shëndetshme. Vullnetarët dhe stafi i trajnuar do të jenë në gjendje të sjellin kuptimin teknik dhe metodologjitë e plakjes së shëndetshme në shoqëritë e tyre kombëtare.

Pjesë e trajnimit ishin pjesëmarrës nga Kryqi i Kuq i Italisë, Bjellorusisë, Gjeorgjisë, Uzbekistanit, Malit të Zi, Ukrainës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Gjysmëhënës Turke.

Të pranishmit u informuan për komponentët e plakjes së shëndetshme, faktorët parandalues ​​dhe rreziku që lidhen me shëndetin e njerëzve gjatë plakjes së tyre. Temat e trajtuara janë sëmundjet jo të transmetueshme tek të moshuarit, izolimi social, kryerja e një vlerësimi, ushqimi i shëndetshëm, përfitimet e të mësuarit gjatë gjithë jetës, rëndësia e mbështetjes psikosociale, si dhe njohja me ushtrimet fizike të zbatueshme për plakjen aktive dhe të shëndetshme.

< kthehu mbrapa