26 Nëntor, 2020

U mbajt kurs trajnimi për ligjërues dhe demonstrues për ndihmën e parë për kandidatët për shoferë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut po përpiqet që edhe në kohë pandemike me shumë kujdes të forcojë kapacitetet e organizatave komunale të Kryqit të Kuq në fushën e ndihmës së parë. Për atë qëllim, Kryqi i Kuq nga data 21 deri më 22.11.2020 mbajti një trajnim dy-ditor të ndihmës së parë për demonstruesit dhe ligjëruesit për kurset e ndihmës së parë për drejtuesit e automjeteve në mjediset e SHOH “Dare Xhambaz” – Shkup. Trajnimi u krye në kushte të kontrolluara rreptësisht në përputhje me protokollin për kryerjen e trajnimeve dhe kurseve të përshkruara nga Qeveria e RMV, të gjithë të pranishmit ishin të pajisur me maska ​​mbrojtëse dhe mjete pastruese për duar. Para fillimit të trajnimit, u mat temperatura e trupit të të pranishmëve dhe ishte e detyrueshme të plotësohej një formular i studimit epidemiologjik. Në ditën e parë të trajnimit, secili kandidat mori një dhuratë simbolike: një shall trekëndësh, fletë mbijetese dhe një shami të ventiluar.

Gjatë trajnimit, kandidatët treguan interes, njohuri dhe disiplinë të madhe që çoi në një mësimdhënie të përsosur. Me këto trajnime, Kryqi i Kuq synon të krijojë një staf të ri të lektorëve dhe demonstruesve cilësorë të cilët do të transferojnë si duhet dhe në mënyrë të përshtatshme njohuritë e tyre në fushën e ndihmës së parë tek kandidatët për shoferë të automjeteve motorike.

< kthehu mbrapa