8 Maj, 2023

U mbajt mbledhja e Këshillit për transparencë

Me datë 05.05.2023 në hapësirat e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt takimi i Këshillit për transparencë për donacionet e grumbulluara nga aksioni i Kryqit të Kuq të RMV në ndihmë të popullatës së vuajtur nga tërmeti katastrofik në Republikën e Turqisë dhe Republikën Arabe Siriane. Me rastin e tërmetit të fuqishëm katastrofik që goditi Turqinë dhe Sirinë më 6 shkurt 2023, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale, të lënduar dhe fatkeqësisht humbje njerëzore, Kryqi i Kuq i RMV menjëherë bëri thirrje për dhënien e donacioneve monetare nga qytetarët dhe personat juridikë, por edhe të mira materiale të nevojshme kryesisht për popullatën e vuajtur. Më 20 mars 2023, Kryqi i Kuq i RMV organizoi një manifestim me qëllim të përfundimit të aksionit të ndihmës humanitare.

Në takim, Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV-së, dr. Sait Saiti, i njoftoi të pranishmit për aktivitetet e ndërmarra dhe mjetet totale të grumbulluara. Janë grumbulluar gjithsej 71 milionë denarë, prej të cilave 9 milionë denarë janë ndihma materiale humanitare dhe pjesa tjetër në mjete financiare.

Anëtarët e Këshillit bënë një inspektim të mjeteve të derdhura në Fondin e Solidaritetit të Kryqit të Kuq të RMV-së donacione nga persona juridikë dhe qytetarë, përmes dokumenteve financiare që janë vënë në dispozicion (shqyrtimi i pasqyrave të mjeteve të paguara). Gjithashtu u diskutua për ndarjen e shumave nga donacionet që nuk kanë qëllim të shprehur të mjeteve për cilin vend, mënyra se si do të transferohet, pra raporti sipas viktimave do të merret si raport për llogaritjen. të transferimit të fondeve. Fondet për popullsinë në Turqi do të transferohen në llogarinë e Gjysmëhënës së Kuqe Turke, ndërsa fondet për popullsinë në Republikën Arabe të Sirisë do të transferohen në thirrjen e dedikuar për donacione të Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

< kthehu mbrapa