7 Korrik, 2023

U nënshkrua marrëveshje për bashkëpunim rajonal me shoqatat nacionale të Kryqit të Kuq të Shqipërisë dhe Kosovës

Më datë 07.05.2023, Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dr. Sait Saiti, vizitoi Kryqin e Kuq Shqiptar, gjatë të cilit u zhvillua një takim me kryetarin e Kryqit të Kuq Shqiptar, Ylli Alushi, dhe Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq Shqiptar, Artur Katuci. Arsyeja kryesore e takimit ishte një iniciativë për thellimin e bashkëpunimit midis shoqatave kombëtare në kuadër të një projekti që po përgatitet në partneritet me Kryqin e Kuq Shqiptar dhe Shoqatën Vullnetare SVAU – Volunteer Rescuers Humanitarian Aid ODV nga Italia. Në këtë projekt u ftua të marrë pjesë edhe Kryqi i Kuq i RMV-së, i cili do të organizonte vizita studimore dhe shkëmbimin e përvojave në programet e përgatitjes ndaj fatkeqësive dhe veprimit, duke organizuar trajnime të përbashkëta për forcimin e kapaciteteve dhe aktivitete të përbashkëta për t’iu përgjigjur sfidave humanitare. Për këtë qëllim është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Kryqit të Kuq të RMV dhe Shoqatës Vullnetare SVAU – Volunteer Rescuers Humanitarian Aid ODV përfaqësuar nga Presidenti Dr. Roberto Frittelli. U nënshkruan edhe marrëveshje ndërmjet kësaj organizate dhe shoqatave kombëtare të Kryqit të Kuq të Shqipërisë dhe Kosovës.

< kthehu mbrapa