25 Dhjetor, 2020

U zbatuan punëtori supervizore për fuqi dhe aftësi të menaxhimit me stres për të punësuarit dhe vullnetarët pranë KKRMV

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të projektit për mbështetjen e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut për përgjigje emergjente ndaj pandemisë KOVID-19, mbështetur nga IFRC, në periudhën prej 17.12-21.12.2020 do të mbajë 5 mbikëqyrje (supervizore) grupore (on-line) punëtori për forcimin e fuqisë dhe aftësive të menaxhimit të stresit. Punëtoritë e mbikëqyrjes janë të destinuara për punonjësit dhe vullnetarët e KKRMV në mënyrë që të mbrojnë shëndetin e tyre mendor dhe të parandalojnë sindromën e djegies si në situata krize ashtu edhe në kohë paqeje.

Punëtoritë do të drejtohen nga Natka Paçoska – Specialiste në Psikologjinë Mjekësore – Psikoterapist dhe Prof. Dr. Dragana Batiç, Psikologe – psikoterapiste. Gjatë muajit janar 2021, është planifikuar të zhvillohen edhe 5 punëtori mbikëqyrëse dhe kështu të forcohen kapacitetet në fushën e shëndetit mendor të 100 punonjësve dhe vullnetarëve të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

< kthehu mbrapa