8 Maj, 2023

Vazhdon bashkëpunimi me Fakultetin e Sigurisë – Shkup

Në kuadër të bashkëpunimit me Universitetin “SHhën Klimenti i Ohrit ” – Fakulteti për Siguri Shkup, në Qendrën e gatishmërisë dhe reagimit ndaj fatkeqësive të Kryqit të Kuq të RMV, më 05.04.2023. Studentëve të vitit të IV-të iu dha ligjërata për vendin dhe rolin e Kryqit të Kuq të RMV-së, për përgatitjen dhe reagimin ndaj fatkeqësive, me qëllim që të njihen më mirë me rolin e Kryqit të Kuq në menaxhimin e fatkeqësive.

Përveç pjesës teorike, ata ndanë me vetëmohim raste dhe përvoja reale, me qëllim që nxënësit të kuptojnë më mirë tablonë reale në terren dhe të përgatiten më mirë në të ardhmen.

Krahas përvojave të përbashkëta, punëtoria mundësoi forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit që këto dy institucione kanë realizuar në vitet e kaluara.

< kthehu mbrapa