мај 4, 2023

Соработката со Факултет за безбедност – Скопје, продолжува

Во рамките на соработката со Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Факултет за безбедност Скопје,  во центарот за подготвеност и одговор при катастрофи на Црвен крст на РСМ, на 04.05.2023 год.  на студентите од 4 година им се одржа предавање за местото и улогата на Црвениот крст на РСМ, за подготвеност и одговор при катастрофи со цел подобро да се запознаат со улогата на Црвениот крст во менаџментот со катастрофи.

Покрај теоретскиот дел, несебично споделуваа случаи и реални искуства, со цел студентите многу подобро да ја разберат реалната слика на терен, и да бидат подобро подготвени во иднина.

Покрај споделените искуства, работилницата овозможи и дополнително зајакнување на соработката што овие две институции во изминатите години ја остваруваат.

< врати се назад