8 Tetor, 2018

Vizita e ambasadorit të Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë

Më 8 tetor të vitit 2018 në vizitë te Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë ishte ambasadori i Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë, z. Fatos Reka.

Sekretari gjeneral i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë z. Sait Saiti e njoftoi ambasadorin me aktivitetet kyqe të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë të cilat do të realizohen në plan kombëtar dhe ndërkombëtar.

< kthehu mbrapa