6 Shtator, 2017

Vizita e delegacionit të Federatës ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe te Kryqi i kuq i RM-së

Një delegacion i Federatës ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, i përbërë nga: z. Sajmon Misiri, Drejtor Rajonal i Federatës ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe për Evropën, dhe Mete Peterson, Udhëheqës i Grupit Rajonal, ishin në vizitë treditore në Republikën e Maqedonisë prej 30 gushtit deri më 1 shtator të vitit 2017.

Gjatë qëndrimit u realizuan takime në Zyrën qendrore të Kryqit të kuq të RM-së me sekretarin e përgjithshëm të Kryqit të kuq të RM-së, Dr. Sait Saiti dhe Shërbimin profesional të Kryqit të kuq të RM-së, në Kryqin e kuq në Organizatën komunale në Ohër me kryetarin e Kryqit të kuq të Ohrit, z. Sasho Toçkov, në Ministrinë e Punëve të Brendshme me ministrin z. Oliver Spasovski dhe në Kryqin e kuq të qytetit të Shkupit me sekretarin e Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit, z-ja Suzana Tuneva Paunovska. Delegacioni së bashku me Sekretarin e përgjithshëm të Kryqit të kuq të RM-së, Dr. Sait Saiti vizituan Qendrën ditore të dhurimit të gjakut “Dare Xhambaz”, Qendrën ditore për personat e moshuar, pikën për të pastrehët dhe qendrën logjistike të Kryqit të kuq të RM-së.

Gjatë vizitës në Zyrën qendrore të Kryqit të kuq të RM-së, më 1 shtator të vitit 2017, u diskutua për funksionin e përgjithshëm të Shoqatës nacionale si dhe për funksionimin e programeve përkatëse në fushat e veprimtarisë shëndetësore parandaluese, të veprimtarisë humanitare sociale, gatishmërisë dhe të vepruarit në katastrofa, menaxhimit të vullnetarëve dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Shoqatës nacionale.

< kthehu mbrapa