8 Tetor, 2015

VIZITË NË KRYQIN E KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NGA ANA E PËRFAQËSUESVE TË FNKK

Prej 05 deri më 08 tetor të vitit 2015 Kryqin e kuq të RM-së e vizituan përfaqësuesit e Federatës ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe, Caroline Haga – delegat për komunikime në situata emergjente, Mariam Cone – koordinator i shëndetësisë në situata emergjente dhe Alma Alsazed –zyrtare i larte per menaxhim me katastrofa.

Përfaqësuesit i vizituan dy kalimet kufitare në Gjevgjeli dhe Tabanoc që nga afër u njoftuan me gjendjen momentale me emigrantët të cilët kalojnë nëpër vendin tonë dhe se si shoqata jonë nacionale ballafaqohet me këtë sfidë.

Përfaqësuesit e FNKK/GJHK u takuan edhe me sekretarin gjeneral të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë z. Sait Saiti ku i njoftoi me aktivitetet kyçe të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë që realizohen për të përkrahur dhe ndihmuar emigrantët.

< kthehu mbrapa