8 Korrik, 2022

Vizitë nga ana e delegacionit të Kryqit të Kuq të Kosovës

Në periudhën 05-07.07.2022, Kryqin e Kuq të RMV-së e ka vizituar delegacioni i Kryqit të Kuq të Kosovës, i përbërë nga z. Armend Shala dhe z. Sami Shala, të punësuar në Zyrën Qendrore si persona përgjegjës për komunikim.

 

Gjatë vizitës, delegacioni u prit nga Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV-së, d-r Sait Saiti, pati takime me shërbimin profesional në Zyrën Qendrore dhe një vizitë në Kryqin e Kuq në qytetin e Shkupit, të gjitha në drejtim të shkëmbimit të përvojave dhe përmirësimit të bashkëpunimit të dy shoqatave kombëtare.

< kthehu mbrapa