5 Prill, 2021

#11KKAPVH

Më 01.04.2021 u mbajt punëtoria e njëmbëdhjetë online KKA-PVH me titull “Ndihma e Parë Eko”, E njëjta u realizua nga instruktori i PVH Simon Andov.

Morën pjesë 170 pjesëmarrës, vullnetarë nga OKKK të ndryshme të Kryqit të Kuq, mësimdhënës dhe pjesëmarrës të interesuar. Nga të pranishmit që plotësuan evaluimin në formën e një sondazhi përmes të cilit ne vlerësojmë punëtorinë, 84% thanë se ishte shumë interaktive, dhe 79% thanë se seminari ishte interesant, 100% do të rekomandonte seminarin për kolegët e tyre.

Disa nga komentet janë:

“ Kam fituar shumë njohuri të reja të dobishme. “

“Punëtori e shkëlqyeshme! Bravo Simon! Dhe më pëlqen sfida! “

  ” Një punëtori shumë e mirë që ishte e mbushur me shumë energji J“

 

Vazhdojmë bashkë!

< kthehu mbrapa