1 Nëntor, 2022

27 VJET NJOHJE E KRYQIT KUQ TË RMV

Sot është një rast për të ndarë një kujtim tjetër nga veprimtaria jonë si Shoqatë kombëtare. Përkatësisht, më 1 nëntor 1995, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut u njoh zyrtarisht nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq.

Disa nga kushtet e rëndësishme për njohjen e Kryqit të Kuq kombëtar të Republikës së Maqedonisë së Veriut ishin:

  1. Pranimi i Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 dhe Protokolleve shtesë të vitit 1977. Më 25 gusht 1993, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ratifikoi dokumentet e lartpërmendura dhe se
  2. Më 26 korrik 1994, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi Ligjin për Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kjo shënon 27 vjetorin e njohjes zyrtare të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut si organizatë humanitare vullnetare, masive, e pavarur, jopartiake dhe e pavarur e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

< kthehu mbrapa