13 Shtator, 2018

Dita Botërore e Ndihmës së Parë

Me rastin e Ditës Botërore të Ndihmës së Parë, (8 shtator), Kryqi i Kuq në Shkup organizoi një stërvitje simulimi –  aksident trafiku. Ushtrimi u zhvillua më 11 shtator 2018 (e martë) në ora 12:00 në zonën e qendrës (rekord). E organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme në Shkup dhe të gjitha organizatat komunale në nivel të qytetit të Shkupit, shërbimi profesional i Kryqit të Kuq të Shkupit, 30 vullnetarë nga ekipi përgjegjës për katastrofat  si dhe ekipet mobile të Kryqit të Kuq. Simulimi I një aksidenti me makinë, që përfshinte dy automjete dhe një biçikletë, në të cilin gjashtë persona të plagosur.

Përmes Ditës Botërore të Ndihmës së Parë, ne duam:

  • të rrisim ndërgjegjësimin publik për aksidentet dhe lëndimet në komunikacion;
  • ti Inkurajojmë njerëzit e të gjitha moshave të mësojnë ndihmën e parë me qëllim që të kenë aftësi dhe besimin për të njohur dhe reaguar në mënyrë të përshtatshme në situata emergjente në rast aksidenti trafik;
  • Lobimi me institucionet kompetente për respektimin e kuadrit ligjor për trajnimin e ndihmës së parë për personat që dëshirojnë të marrin patentë shoferi;

< kthehu mbrapa