септември 10, 2022

Светски ден на првата помош

Светскиот ден на првата помош се одбележува ширум светот секоја година во втората сабота во месец септември. На овој ден повеќе од 100 Национални друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина низ целиот свет органиизраат настани и активности со цел подигнување на јавната свест за пружање на прва помош и спасување на животи во секојдневни и кризни ситуации, како и промовирање и застапување на заложбите за поседување на знаење и вештини за укажување на првата помош кај пошироката јавност.

Првата помош не секогаш е укажана од медицински лица, бидејќи во секојдневните несреќи и вонредни ситуации обичните луѓе често се принудени да укажат прва помош за да спасат нечиј живот. Вештините за укажување на прва помош треба да бидат достапни за сите како хуманитарен чин кој ги овластува луѓето да спасуваат животи и да помогнат во закрепнувањето предизвикани од ненадејни повреди или болест.

Црвениот крст на Република Северна Македонија на 17 септември 2022 година, со почеток во 11:00 часот во Битола организира Конвенција по прва помош под мотото ,,Првата помош спасува живот,,.

< врати се назад