26 Gusht, 2022

Java e PHV-së 21-27 shtator

Tradicionalisht, çdo vit festohet java PHV-së nga data 21 deri më 27 Shtator, e unifikuar në çdo Organizatë komunale të Kryqit të Kuq. Ideja është që të rinjtë të animohen gjatë javës, por edhe të krijojmë një lidhje me komunitetin, para së gjithash mendojmë për shkollat ​​nga vijnë vullnetarët e mundshëm, por edhe për të promovuar shenjën me të cilën ne ndikojmë drejtpërdrejt dhe përmirësimin e imazhit të organizatës sonë. Nga ana tjetër, qëllimi i festimit të javës së javës së PVH-së është promovimi i paqes, tolerancës dhe bashkëjetesës përmes njohjes dhe ndërveprimit të ndërsjellë. Këtë vit do të organizohen dy gjëra, përkatësisht do të përfshihen dy target grupe, studentët dhe vullnetarët nga Klubi i të rinjëve.

Për shkak të Kovid-it në dy vitet e fundit, ndërveprimi ynë me shkollat ​​është zvogëluar. Këtë vit, gjatë javës së PVH-së, dëshirojmë ta forcojmë atë bashkëpunim në mënyrë që rekrutimi i vullnetarëve të vazhdojë më lehtë.

 

Do të organizohet një konkurs artistik me temën “Promovimi i vlerave humane”. Ai duhet të zbatohet në shkollat ​​fillore dhe është i dedikuar për të rinjtë e klasës së 6-të dhe të 7-të dhe të rinjtë e klasës së 8-të dhe të 9-të. Të gjithë mund të marrin pjesë dhe teknika e vizatimit është e zgjedhjes së studentit. Imagjinata për këtë temë u lihet të rinjve. Vizatimet e krijuara duhet të dërgohen në Organizatat komunale të Kryqit të Kuq, dhe më pas organizatat komunale duhet të na i dërgojnë neve. Dërgimi duhet të bëhet përmes e-mail, që do të thotë se vizatimi duhet të pikturohet pa blic, te jetë me dritë natyrale, format JPG dhe si titull të shkruhet emri i fëmijës, klasa, mosha, shkolla, qyteti, teknika e vizatimit (p.sh. Ana Silkovska, VII- 14, M. Milevski-Prilep, akuarel). Nga një Organizatë komunale, të gjitha vizatimet duhet të dërgohen së bashku. Një komision i përbërë nga tre artistë akademikë do të ulet dhe do të zgjedhë vizatimin më të mirë në të dyja kategoritë. Çmimi, është një fundjavë për të gjithë familjen në Strugë, për më të suksesshmit në të dyja kategoritë. Pas përzgjedhjes, vizatimet e shpërblyera do të kërkohen që origjinalin ta dorëzojnë në Kryqin e Kuq të qytetit të Shkupit.

 

Është bërë edhe një poster i cili duhet të përdoret për promovim dhe komunikim më të lehtë me mësuesit përgjegjës në shkollë. Në të shkruhet edhe afati, d.m.th konkursi duhet të fillojë dhe të shpallet më 12 Shtator dhe vizatimet të dërgohen në emailin phv@redcross.org.mk jo më vonë se data 27 Shtator.

 

Paralelisht me këtë, grupi i dytë i synuar do të jenë të rinjtë nga Klubi i të rinjëve nga çdo Organizate komunale te Kryqit të Kuq. Ata do të duhet të krijojnë një ide – një poster për programin PVH për vitin e ardhshëm. Posteri më i mirë do të përdoret për të promovuar aktivitetet e vitit të ardhshëm. Në të duhet të vendoset logoja e programit PVH, viti, dhe diçka interesante që do të shpallte programin dhe do t’i interesonte të rinjtë të regjistroheshin për t’u arsimuar, të kenë mundësi të bëjnë miq, të bëjnë projekte të vogla dhe të ndihmojnë.  Posteri duhet të ketë një përmbajtje interesante që të tërheqë, të mbajë vëmendjen e të rinjve dhe të ketë një mesazh pozitiv. Çdo Organizatë komunale mund të bëjë një ose më shumë postera. Posteri duhet të bëhet në një kompjuter, në një nga programet e vizatimit. Gjithashtu, plakatat duhet të bëhen dhe të dorëzohen deri më datën 27 Shtator.

Fat i mirë me krijuesit!

 

< kthehu mbrapa