15 Prill, 2024

KKA-PVH në terren

Të gjitha organizatat komunale të Kryqit të Kuq, të cilat zhvillojnë aktivitete në kuadër të programit Promovimi i vlerave humane, janë shumë aktive. Të rinjtë janë në terren dhe janë të ndarë në grupe më të vogla. Të udhëhequr nga shpërndarësi i tyre përgjegjës, ata gjejnë grupet e synuara që kanë nevojë për ndihmë dhe mbështetje. Në çdo qytet, mesatarisht po punohen 4 projekte të vogla për të mirën e komunitetit, që nënkupton kërkime, organizim të aktiviteteve, mobilizim të komunitetit, shumë promovime dhe shikueshmëri. Projektet janë të natyrës ndërkulturore, ekologjike ose sociale, në varësi të nevojës dhe kërkimit.

Periudha për zhvillimin e plotë të projekteve të vogla është 10 maj dhe deri atëherë presim të finalizojmë më shumë se 120 projekte të vogla. Por presim edhe shumë gjëra të mësuara, jetë të ndryshuar të grupeve të synuara, shumë miqësi me vullnetarët, por edhe me fëmijët me nevoja të veçanta dhe të gjurmojmë rrugën e njerëzimit që kanë ecur tashmë shumë breza para këtij brezi!

Së bashku mund të bëjmë më shumë!

#pvh2024 #pvh2024 #kryqi kuq #CKmladi

< kthehu mbrapa