21 Maj, 2019

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të marrëdhënieve me publikun:

Të nderuar,

 

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të marrëdhënieve me publikun:

 

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Përditësimi i mediave sociale të Kryqit të kuq të Maqedonisë (Web, Facebook dhe faqja e Instagramit);
 • Përgatitja e prezantimeve dhe materialit promovues për Kryqin e kuq të Maqedonisë (promovimi i fushatave përmes mediave sociale);
 • Promovimi dhe organizimi i ngjarjeve dhe manifestimeve të rëndësishme të Organizatës.

 

Aftësitë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 • Aftësi organizative
 • Person i motivuar dhe i qëndrueshëm
 • Marrje e iniciativës dhe shpirt ekipor
 • Fleksibilitet për udhëtim dhe punë në terren kohë pas kohe.

 

Kualifikimet e pritshme:

 • ALP nga fusha e marrëdhënieve me publikun apo e gazetarisë
 • Përvoja e mëparshme e punës nuk është e nevojshme
 • Gjuhë e rrjedhshme anglisht, komunikimi me shkrim dhe me gojë
 • Përdorimi i kompjuterit – MS Office
 • Njohuri themelore të programeve të përpunimit të fotove (Photoshop)
 • Njohuri themelore të programeve të dizajnimit të broshurave, materialeve dhe newsletters (Illustrator, InDesign, dizajnimi i prezantimeve në Power Point).
 • Njohuri themelore të marketingut të mediave sociale (Facebook, Twitter, Instagram LinkedIn )

 

* Është e dëshirueshme që kandidatët të jenë të regjistruar në Agjencinë e Punësimit si punëkërkues aktivë

 

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të dërgojnë një biografi të shkurtër në mustafa@redcross.org.mk ose vilarova@redcross.org.mk, me shënimin “Praktikant” më së voni deri më 31.05.2019.

< kthehu mbrapa