4 Qershor, 2021

Kurs i kryer për ligjërues dhe demonstratorë për ndihmë të parë për kandidatë për vozitës

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut si organizatë ka përvojë dhe traditë shumë vjeçare në fushën e arsimimit të popullatës për rëndësinë e dhënies së duhur dhe në kohë të ndihmës së parë në rast aksidentesh, përfshirë aksidentet e trafikut, gjë që ndihmon në zvogëlimin e lëndimet dhe rrisin shanset për mbijetesë.

Më 29-30.05.2021, KKRMV mbajti kursin e katërt për 2021 për demonstruesit dhe ligjëruesit për kurset e ndihmës së parë për drejtuesit e automjeteve motorike. Trajnimi u zhvillua në Sallën e Madhe të Kryqit të Kuq të RMV, në përputhje të plotë me masat e mbrojtjese kundër KOVID-19 të përshkruara nga Qeveria e RMV.

Të gjithë të pranishmit u pajisën me maska ​​mbrojtëse dhe dezinfektues për duar dhe para fillimit të trajnimit u mat temperatura e trupit të të pranishmëve dhe një plotësim i detyrueshëm i një formulari të anketës epidemiologjike.

Në trajnim u trajnuan 4 lektorë dhe 4 demonstrues për kurse të ndihmës së parë për kandidatët për drejtues mjetesh motorike.

Me këto trajnime, Kryqi i Kuq i RMV synon të krijojë staf të ri të lektorëve dhe demonstruesve cilësorë të cilët do të transferojnë si duhet dhe në mënyrë të përshtatshme njohuritë e tyre në fushën e ndihmës së parë tek kandidatët për shoferë të automjeteve motorike.

< kthehu mbrapa