29 Gusht, 2016

Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 13 gusht

Gjatë ditëve që kaluan, ekipet e Kryqit të kuq të RM-së u kyçën për të ndihmuar dhe përkrahur popullatën që pësoi nga përmbytjet në Shkup dhe u shpërndanë 17.662 pako me ushqim (një pako është dedikuar për 4 persona), 15.000 porcione ditore, 7.600 porcione të ngrohta, 3.369 litra qumësht, 7.172 litra Jogurt, 2.025 pako për higjienë, 128 ton ujë, 630 pako pelena, 550 ashtretër, 2154 batanie, 600 kg veshmbathje, 286 palë çizme, 252 litra dezintal. Janë asistuar 92 raste për ndihmë të parë nga ana e ekipeve të Kryqit të kuq dhe janë realizuar 4 transporte mjekësore.

13907039_1630694557240698_8730743260777135441_n

Në të gjithë operacionin janë kyçur 120 persona (vullnetarë dhe shërbimi profesional i Kryqit të kuq), 7 ekipe mobile për ndihmë të parë mjekësore dhe është aktivizuar potenciali i përgjithshëm logjistik i Kryqit të kuq të RM-së.

Prej dje (12 gusht) Kryqi i kuq filloi edhe me aktivitete në tre qendrat pranuese Ranka Millanoviq, Seniq dhe Partenie Zografski ku janë strehuar 150 persona me shpërndarjen plotësuese të ndihmave humanitare, terapi me medikamente për të sëmurit kronik dhe terapi vitaminoze për më të mjeruarit.

Prej 12 gusht, ekipet e Kryqit të kuq gjatë ditës së sotme dërguan kamion me ndihma në ushqim dhe higjienë për rajonin e përmbytur në Tetovë, në fshatrat Shipkovicë dhe Brodec.

13895517_1630694563907364_4363489714095651718_n

Në pajtueshmëri me informacionet e fituara në teren Kryqi i kuq i RM-së bën apel të donohen artikujt në vijim: ushqim i konservuar, ushqim për foshnje dhe pelena, ujë për pije, mjete për higjienë, mjete për dezinfektim, llopata, çizme gome dhe kova, dorëza gome dhe drita me bateri.

Ndihma mund të dorëzohet në depotë e Kryqit të kuq në RM-së në Momin Potok, Shkup prej 08:00 deri në ora 18:00 (telefoni për kontakt: 3 096 227) dhe në SHF “Naum Naumovski Borçe”.

Subjektete juridike dhe qytetarët e interesuar në mënyrë plotësuese mund të kyçen edhe me sigurimin e ndihmës në të holla:

– Xhiro llogaria e solidaritetit 300000001327966 NT 4030984271620 – Banka Komerciale

Deri tani janë grumbulluar 22.101.994 denarë në llogarinë e Fondit për solidaritet.

– Donacioni prej 100 denarë me thirrje në telefonat: 075/070/077 143 400

Deri tani janë grumbulluar 12.636.000 denarë me thirrje në telefona.

Donacion të mjeteve në valutë të huaj:

NAME OF THE ORGANIZATION: MACEDONIAN RED CROSS
BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA
BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11
SWIFT CODE: KOBSMK2X
IBAN CODE: MK07300701000001228
Apelojmë në aktivitetet për donacionin e ndihmës humanitare të përcjellen udhëzimet e institucioneve kompetente dhe Kryqit të kuq të RM-së, me qëllim që në mënyrë më efektive të menaxhojmë me pasojat e katastrofës natyrore.

< kthehu mbrapa