3 Dhjetor, 2018

Mirënjohje për programin KKA-PVH

Vegla nacionale për rekrutimin dhe mbajtjen e vullnetarëve në radhët e organizatës, programi KKA-PVH, dje mori një mirënjohje të veçantë dhe respektim nga ana e ekipit CIVIKA Mobilitas. Rezultatet e programit u prezantuan gjatë takimit të rrjetëzimit në të cilin morën pjesë të gjithë grantistët e deritashëm të CIVIKA-s në periudhën 2015-2018. Mirënjohja u dorëzua nga ana e Ambasadores zvicerane në vendin tonë, z-ja Sibil Tejada. Kryqi i kuq është një nga 10 organizatat që morën mirënjohjen për rezultatet e arritura në kuadër të punës 4-vjeçare të CIVIKA-s nga viti 2015 deri në vitin 2018.

Me mbështetjen e tyre në vitin 2016 u punuan 184 projekte të vogla dhe u ndihmuan rreth 3.800 persona nga ana e 1.300 të rinjve.

Në 4 vitet e kaluara nga ana e CIVIKA Mobilitas dhe përmes QNBN-së, 198 organizata morën mbështetje financiare për realizimin e aktiviteteve dhe planeve të tyre.

< kthehu mbrapa