31 Mars, 2022

Ndihma financiare të njëhershme për familjet me mjerueshmëri socio-ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuara

Më 30 mars 2022, në hapësirat e Kryqit të Kuq të RMV-së, Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV-së d-r Sait Saiti dhe Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trençevska dhanë deklarata për media lidhur me zbatimin e Aktivitete për shpërndarjen e ndihmës financiare të njëhershme për familjet socio-ekonomike të cenueshme dhe personat me aftësi të kufizuara.

Në kuadër të projektit “Forcimi i rezistencës së të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë KOVID-19 dhe fatkeqësive të ardhshme”, i mbështetur nga Bashkimi Evropian, Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Kryqi i Kuq Austriak, Kryqi i Kuq i RMV do të mbështesë 1000 përdorues me të drejtë ndihma minimale e garantuar, në amvisëritë e të cilit ka anëtar mbi 69 vjeç, me ndihmë financiare të njëhershme në shumë prej 4.685,00 denarë. Përdoruesit janë hartuar në bashkëpunim me MPPS-në nga databaza e tyre e përdoruesve. Ndihma është një mbështetje e rëndësishme për të mbuluar nevojat bazë dhe fondet mund të përdoren për kostot e barnave/shërbimeve mjekësore, shtëpiake/ushqimit/higjienës dhe nevojave të tjera urgjente në përgjigje të sfidave të pandemisë KOVID-19.

Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV d-r Sait Saiti theksoi se pas pagesës së ndihmës financiare, Kryqi i Kuq do të organizojë një vizitë për të gjithë 1000 përfituesit, për të cilën do të punësohen vullnetarë të Kryqit të Kuq. Gjatë vizitës, vullnetarët do të plotësojnë një pyetësor me përfituesit në mënyrë që të marrin komente mbi përdorimin e ndihmës financiare të ofruar përmes projektit. Vizitat do të zhvillohen në periudhën Prill – Maj 2022.

< kthehu mbrapa