5 Tetor, 2023

Pjesëmarrje e një përfaqësuesi të KKRMV në mbledhje pune për formimin e Ekipeve mjekësore emergjentë për vendet e Ballkanit Perëndimor

Në periudhën nga 27 deri më 28 shtator 2023, në Beograd, Republika e Serbisë, u mbajt një takim pune për të identifikuar mundësitë dhe metodat për të mbështetur prezantimin e iniciativës për Ekipet Mjekësore Emergjente në Ballkanin Perëndimor. Takimi i punës u realizua nga Zyra Rajonale e OBSH-së për Evropë dhe Zyra e OBSH-së në Serbi.

Në seminar morën pjesë përfaqësues nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Moldavia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Objektivi kryesor i seminarit ishte identifikimi i mundësive dhe metodave për të mbështetur prezantimin e iniciativës së ekipeve mjekësore emergjente në Ballkanin Perëndimor për të ndihmuar në forcimin e kapacitetit të vendit për t’iu përgjigjur urgjencave dhe epidemive kombëtare, duke kontribuar në sigurinë e tij shëndetësore përmes vendosjes së cilësisë, ekipet klinike dhe të shëndetit publik.

< kthehu mbrapa