октомври 4, 2023

Учество на претставник на ЦКРСМ на работен состанок за формирање на Итни медицински тимови за земјите од Западен Балкан

Во периодот  од 27-ти до  28-ти септември 2023 година во Белград, Република Србија, се одржа работен состанок за идентификување на  можностите и методи за поддршка на воведувањето на иницијативата за Итни медицински тимови во Западен Балкан. Работниот состанок беше реализиран од страна на Регионална канцеларија на СЗО за Европа и канцеларија на СЗО во Србија.

 На работилницата учествуваа претставници од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

Главна цел на работилницата беше да се идентификуваат на  можностите и методи за поддршка на воведувањето на иницијативата за Итни медицински тимови во Западен Балкан за да се помогне во зајакнувањето на капацитетите на земјата за одговор на национални итни случаи и епидемии, придонесувајќи за сопствената здравствена безбедност преку распоредување на квалитетни клинички тимови и тимови за јавно здравје.

< врати се назад