31 Janar, 2023

Promovimi i videove për Shërbim kërkesë

Mesazh familjar

Ndonjëherë na mjafton vetëm një mesazh nga njerëzit tanë të dashur!

Kryqi i Kuq i ndihmon familjet, te cilat janë të ndara për shkak të konflikteve dhe fatkeqësive. Një nga mënyrat për të ofruar ndihme është duke shpërndare mesazhe familjare nëpërmjet  rrjetit tonë global.

Mesazhet familjare, paraqesin një praktikë standarde për Shërbimi kërkesë për të ruajtur kontaktet midis anëtarëve të familjes, që nuk kanë asnjë mënyrë tjetër për të komunikuar me të dashurit e tyre.

 

#RestoringFamilyLinks #RedCrossMesseges

 

Ju mund të lexoni për kuptimin e Shërbim kërkesës në adresën  e mëposhtme:

Значење на службата за барање

< kthehu mbrapa