јануари 31, 2023

Промоција на видеа за Служба барање

Семејна порака

Некогаш е потребна само една порака од нашите најблиски

Црвениот крст им помага на семејствата кои се разделени поради конфликти и катастрофи. Еден од начините на пружање помош е со дистрибуција на семејни пораки преку нашата глобална мрежа.

Семејните пораки претставуваат стандардна практика на Службата барање за одржување на контакт помеѓу членовите на семејството кои немаат друг начин за комуникацијаа со своите сакани.

 

#RestoringFamilyLinks #RedCrossMesseges

 

За значењето на службата барање може да прочитате на следниот линк:

Значење на службата за барање

 

< врати се назад