7 Prill, 2020

SHËRBIMI SOCIAL “QENDRA DITORE PËR PERSONA TË MOSHUAR DHE QENDRA PËR DHËNIEN E NDIHMËS NË KUSHTE SHTËPIAKE” NË VAZHDIMËSI DHE NË KOHË TË GJENDJES SË JASHTËZAKONSHME

Shërbimi social për kujdesin e personave të moshuar përkrahur nga ana e Qytetit të Shkupit funksionon pa ndërprerë edhe gjatë situates së jashtëzakonshme. Të gjithë 200 persona të moshuar të cilët rregullisht vizitoheshin në kushte shtëpiakepa ndërpre I fitojnë shërbimet për nevojat e tyre më të ndryshme. Në pajtueshmëri me masat, më shumë se 600 shfrytëzues të qendrave ditore janël kontaktuar në kushte shtëpiake, dhe është vepruar në pajtueshmëri me kërkesat dhe nevojat e tyre. Personeli mjekësor, punëtorët social dhe kapacitetet logjistike të Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit vazhdimisht janë futur në funksion për furnizimin e barrërave, blerjeve, përkrahjes psiko – sociale më të nevojshme, kontrollimin e glikemisë dhe shtypjes së gjykut apo nevoja tjera në pajtueshmëri me kapacitetet.

Ekzistimi i shërbimeve sociale është me rëndësi të jashtëzakonshme gjatë situatave në krizë apo gjendjeve të jashtëzakonshme, atëherë kur kategoritë e mjerueshme kanë ku të drejtohen për informacione të vërteta dhe shëpërndarjen e nevojave.

< kthehu mbrapa