17 Tetor, 2022

TRAJNIM PËR KËRKESË SHËRBIMI – VENDOSJA E LIDHJEVE FAMILJARE PËR PUNËTORËT TË TEREN

Në periudhën prej 14 deri më 16 Тetor 2022, Kryqi i Kuq i RMV-së në Qendrën Edukative Solferino në Strugë ka realizuar trajnimin për kërkesë shërbimi – vendosja e lidhjeve familjare për punëtorët në terren. Trajnimi është në kuadër të projektit Migracionet, i mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

Në trajnim morën pjesë vullnetarë dhe punëtorë nga 19 organizata komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit, të cilët morën njohuri themelore për punën e Shërbimit Kërkues – VLF dhe shërbimet që ofrohen përmes tij. Qëllimi dhe rezultati përfundimtar i këtij trajnimi është krijimi i Shërbimit Kërkues – Rrjeti i Shërbimit Kërkues VLF – Punëtorët në terren të VLF-së në kuadër të Shoqatës sonë kombëtare.

Synimet e trajnimit ishin forcimi i njohurive dhe aftësive të punonjësve dhe vullnetarëve në OKKK/KKQSH për funksionimin dhe funksionimin e Shërbimit Kërkues – VLF, kapacitetet për punë në terren, ofrimin e shërbimeve të VLF puna dhe kontakti me përdoruesit/kërkuesit. ; dhe të krijojë një rrjet të brendshëm VLF të Shoqatës kombëtare me punonjës të VLF në terren;

Përmes këtij trajnimi, pjesëmarrësit morën njohuri bazë për të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare, mandatin e Komitetit Ndërkombëtar të I Krqit të Kuq dhe mandatin e Kryqit të Kuq dhe rolin tonë të caktuar nga shteti përmes zbatimit të aktiviteteve të shërbimit të kërkesës – vendosja e lidhjeve familjare.

< kthehu mbrapa