14 Mars, 2022

Trajnim për PVH diseminatorë

Më 10 dhe 11 Mars 2022 është realizuar trajnimi për shpërndarësit e PVH në ciklin PHV për vitin 2022. Janë trajnuar gjithsej 40 shpërndarës, të propozuar nga degët e tyre amë të Kryqit të Kuq. Mbi të gjitha, këta janë njerëz që duan të punojnë me të rinjtë dhe që duan të bëjnë ndryshime në komunitetet e tyre. Për punë më të lehtë dhe më shumë hapësirë ​​për pyetje, shpërndarësit u ndanë në dy grupe, në të dyja ditët. Trajnimi zgjati 4 orë në të cilin shpërndarësit u njohën me programin PVH, aktivitetet që do të zbatohen në nivel lokal, përgjegjësitë e tyre dhe mbështetjen që duhet t’u ofrojnë të rinjve në procesin e realizimit të projekteve të vogla, si dhe Mentorët e PVH.

Këtë vit, 9 instruktorë PVH kanë aplikuar për mentorë PHV, të cilët do të ofrojnë mbështetje shtesë për shpërndarësit dhe do t’i udhëzojnë ata gjatë gjithë procesit për zbatimin më të mirë të programit në mjedisin e tyre.

Në çdo OKKK do të kyçen nga 20 të rinj ose gjithsej 800 të rinj dhe pritet që çdo organizatë rinore të zhvillojë rreth 4 projekte në fushën e veprimit komunitar dhe veprimit ndërkulturor ose rreth 150 projekte të vogla në nivel shtetëror.

< kthehu mbrapa