18 Qershor, 2018

Trajnim per shpëtimtarë

Edhe një trajnim i suksseshëm u realizua nga Qendra për siguri në ujë – Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit.

Kryqi i kuq i Qytetit të Shkupit në pajtim me planin akcionar në mënyrë të suksesshme e ka realizuar trajnimin e tretë për shpëtimtarë në ujra të mbyllur, si pjesë e planit për ngritje të kapaciteteve për sezonën verore.

I njejti u realizua në periudhën nga 04.06-10.06 në pishinën Olimpiski në Shkup, me 9 kandidatë, 6 prej të cilëve arritën që ta fitojnë titullin Shpëtimtar.

< kthehu mbrapa