јуни 18, 2018

Обука за нови спасители

Уште една успешна обука  реализирана од Центарот за безбедност на вода – Црвен крст на град Скопје.

Црвениот крст на град Скопје  согласно акциониот план успешно ја спроведе третата обука за спасители на затворени води, која е дел од надградување на капацитетите за претстојната летна сезона.

 Истата се спроведе во период од 04.06-10.06 на Олимписки базен Скопје, ја стартува 9 кандидати од кој 6 кадидати успеа да се стекнат со титула Спасител.

< врати се назад