4 Shkurt, 2021

U realizuan 6 trajnime për trajnues nga Ndihma e parë Psikologjike dhe Mbështetja Psiko-sociale – pjesë e projektit të mbështetur nga Business and Strategies in Europe – B&S Europe

Në periudhën prej 20.01.2021 deri 28.01.2021, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të projektit për zbutjen dhe tejkalimin e pasojave ekonomike dhe psikologjike të shkaktuara nga pandemia KOVID-19, mbështetur nga Business and Strategies in Europe – B&S Europe zhvilloi 6 trajnime për trajnerë / trajnues për Ndihmën e Parë Psikologjike dhe Mbështetjen Psikosociale, si dhe NPP PPS për linjat telefonike.

Trajnimet u zhvilluan nga ekspertë të jashtëm në fushën e psikologjisë dhe psikoterapisë, online përmes platformës ZOOM.

Trajnimet morën pjesë 38 pjesëmarrës, staf dhe vullnetarë të Kryqit të Kuq, të cilët gjatë trajnimit fituan postulatet themelore të ofrimit të ndihmës së parë dhe mbështetjes psiko-sociale në terren, dhe përmes linjave telefonike, përfshirë ushtrime ndërvepruese me diskutim dhe shpjegime të sfondi teorik.

Pjesëmarrësit patën mundësinë të prezantoheshin në rolin e trajnerit dhe kështu praktikisht të praktikonin trajnimin që pritet të shumëzojnë më tej në degët e tyre të Kryqit të Kuq.

Në secilin modul të trajnimit, të pranishmit treguan interes, morën pjesë aktivisht në aktivitete duke bërë pyetje dhe duke shkëmbyer përvoja. Pjesëmarrësit e trajnuar pritet që në të ardhmen të marrin pjesë në Qendrën për Ndihmën e Parë Psikologjike dhe Mbështetjen Psiko-Sociologjike brenda Shoqërisë Kombëtare, sistemi i themeluar i të cilit do të jetë unik në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

< kthehu mbrapa