февруари 4, 2021

Спроведени 6 обуки за обучувачи по Прва Психолошка помош и Психо-социјална поддршка –дел од проектот поддржан од Business and Strategies in Europe – B&S Europe

Во периодот од 20.01.2021 до 28.01.2021, Црвениот крст на Република Северна Македонија, во рамки на проектот за ублажување и надминување на економските и психолошки последици предизвикани од КОВИД-19 пандемијата , поддржан од Business and Strategies in Europe – B&S Europe спроведе 6 обуки за обучувачи/ тренери за Прва Психолошка Помош и Психо-социјална поддршка, како и ППП ПСП за телефонски линии.

Обуките беа спроведени од страна на надворешни експерти од областа на психологијата и психотерапија, онлајн преку платформата ЗООМ.

На обуките присуство завземаа 38 учесници, вработени и волонтери во Црвениот крст, кои што при учеството на обуките се стекнаа со основните постулати на пружањето на првата психолошка помош и психо-социјална поддршка на терен, и  преку телефонски линии, вклучувајки интерактивни вежби со дискусија и објаснувања на теоретската позадина.

Учесниците имаа прилика да се воведат себе во улога на обучувач и на тој начин практично да ја извежбаат обуката која се очекува да ја мултиплицираат понатаму во своите ООЦК.

Во секој модул од обуката присутните покажаа интерес, активно се вклучуваа во активностите преку поставување прашања и споделување на искуства. Од обучените учесници се очекува  во иднина да завземат и дел од Центарот за  Прва Психолошка помош и Психо-социолошка поддршка во рамките на Националното друштво, чијшто воспоставен систем ќе биде единствен на територијата на Република Северна Македонија.

< врати се назад