19 Korrik, 2021

Vizitë nga ana e anëtarit të Këshillit drejtues të Gjysmëhënës së kuqe të Turqisë

Më 19 korrik 2021, në ambientet e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, u mbajt një takim me një anëtar të Bordit Drejtues të Gjysmëhënës së Kuqe Turke, Z. Jasir Jëllmaz dhe Sekretarin e Përgjithshëm të Kryqit të Kuq të RMV, z. D-r. Sait Saiti.

Takimi u përqëndrua në zgjerimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe shkëmbimin e përvojave të punonjësve dhe vullnetarëve të dy Shoqatave Nacionale, në fushat e veprimtarisë parandaluese të shëndetit, aktivitetit humanitar social, përgatitjes dhe veprimit ndaj fatkeqësive, menaxhimit vullnetar dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Shoqatës nacionale.

Këto tema për bashkëpunim do të përkthehen në një memorandum bashkëpunimi i cili do të nënshkruhet nga dy Shoqatat Kombëtare pas periudhës së verës dhe do të shoqërohet me përgatitjen e planeve operacionale vjetore për planifikimin dhe emërimin e bartësve të aktiviteteve.

Qëllimi i këtij memorandumi është forcimi i kapaciteteve të Kryqit të Kuq të RMV dhe Gjysmëhënës së Kuqe Turke duke ndarë përvojat, bashkëpunimin reciprok dhe zhvillimin e projekteve për të ndihmuar dhe mbështetur popullatën e cenueshme.

< kthehu mbrapa