јули 15, 2016

Меѓународен ден за борба против трговијата со луѓе