ПРОГРАМИ, ПРОЕКТНО РАБОТЕЊЕ И МОБИЛИЗИРАЊЕ НА ФОНДОВИ

Проектно работење и мобилизирање на фондови      

ЦК РСМ во делот на проектното работење работи на континуирано зајакнување и  унапредување на правата и заштита на населението во услови на катастрофи и делува превентивно преку своите програми за унапредување на здравјето и социјална положба.

Со цел да се реализираат програмите Секторот работи на зголемување на фондовите преку проектното работење и воспостави успешен систем на сите нивоа на организацијата со цел обезбедување на  донатори и спонзори,  домашни и меѓународни. ЕУ фондовите и можостите за нивно користење од претпристапната помош и останати ЕУ финансиски инструменти се главен таргет за реализација.

 

Приоритети на дејноста

Да се обезбедат донатори и спонзори  за проекти на националната канцеларија на домашен и на меѓународен план

 

Меѓународни проекти

< врати се назад