Тимови на ООЦК

Тимови за одговор при катастрофи

На иницијатива на Црвениот крст , во општинските организации на Црвен крст се формираа тимови за одговор при катастрофи, со-ставени од 10 волонтери и 10 нивни заменици. Во Струга се одржа и првиот едукативен семинар.

Тимовите имаа можност да проследат предавања и практични вежби за поим, видови исправување со катастрофи, основи на логистика,практичен дел местење и растурање на шатори,комуникации и информации со практични вежби,проценка, пред, за и по катастрофата, прва помош, психолошка поддршка и сл. Постојаните работни средби и тренинзи со тимовите придонесоа за нивно организациско, кадровско и стручнооспособување.

< врати се назад