КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Адреса:         Бул. Кочо Рацин бр.13, 1000 Скопје

Тел:                +38902 311 4355

Факс:              +38902 323 0542

Е-маил:         mrc@redcross.org.mk

www.redcross.org.mk

https://www.instagram.com/macedonianredcross/

https://www.facebook.com/CrvenKrstNaRepublikaSevernaMakedonija

 

 

 

ПРЕТСЕАДАТЕЛ

Проф.д-р Ромел Велев

Е-маил:         velev@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355

 

 

ПОТПРЕТСЕАДАТЕЛ

Др. Нухи Јусуфи

Е-маил:         jusufi@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355

 

 

ПОТПРЕТСЕАДАТЕЛ

Др. Лилјана Ристевска

Е-маил:       ristevska@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355

 

 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Д- р Саит Саити

Е-маил:         saiti@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355

 

АСИСТЕНТ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР

 

Одговорен:   Рина Зејнели

Е-маил:         asistent@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 135

 

Одговорен:   Љубица Милосављевиќ

Е-маил:         admin.asistent@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 113

 

 

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМИ, ПРОЕКТНО РАБОТЕЊЕ И МОБИЛИЗИРАЊЕ ФОНДОВИ

 

Раководител: Љупка Петковска

 

 

Подготвеност и одговор при катастрофи

Одговорен:   Али Самет

Е-маил:         samet@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 117

 

Подготвеност и одговор при катастрофи и техничко – логистичка поддршка

Одговорен:   Оливер Гичевски

Е-маил:         dpp@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 117

 

Социјално – хуманитарни програми

Одговорен:   Љупка Петковска

Е-маил:         petkovska@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 132

 

Превентивни -здравствени програми

Одговорен:   Др. Билјана Журовска

Е-маил:         zdravstvo@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 133

 

Крводарителство

Одговорен:   Глигор Новачевски

Е-маил:         novacevski@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 133

           

 

Проектноработење и мобилизирање фондови

Одговорен:   

Е-маил:         

Тел:                +38902 311 4355 лок 127

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И СТАНДАРДИ ЗА БРЕНДИРАЊЕ

 

Раководител: м-р Мајлинда Мустафа

 

 

Односи со јавност

Одговорен:   м-р Мајлинда Мустафа

Е-маил:         mustafa@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 134

 

Дисеминација, МХП И Служба барање

Одговорен:   

Е-маил:         mladi.ckrsm@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 113

 

 

Поддршка за информатичка технологија

Одговорен:   Илија Пренџов

Е-маил:         itpodrska@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 128

 

 

Графички дизајн и автоматска обработка на податоци

Одговорен:  Мурсел Мазникар

Е-маил:         aop@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 128

 

 

СЕКТОР ЗА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ,УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ,МЛАДИ,МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Раководител: 

 

 

Развој, соработка и работа со млади

Одговорен:   м-р Владимир Вукелиќ

Е-маил:         vukelic@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 130

 

 

Креирање политики и менаџирање со волонтери

Одговорен:   Сашо Талески

Е-маил:         taleski@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 138

 

 

Човечки ресурси,мониторинг и евалуација

Одговорен:   Биљана Минчева

Е-маил:         mincheva@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 

 

 

Правни и советодавни работи

Одговорен:   Мила Крстевски

Е-маил:        pravnik@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 129

 

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ РАБОТИ

 

Раководител: Глигор Новачевски

 

ЛОГИСТИКА И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ

Одговорен:   Зоран Рогиќ

Е-маил:         rogic@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 136

 

 

ВОЗАЧ

Одговорен:   Диме Караташов

Е-маил:         logistika@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 136

 

Одговорен:   

Е-маил:         @redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 136

 

 

ПРИЕМ НА СТРАНКИ

Одговорен:   Билјана Ристовска

Е-маил:         prijavnica@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 111 или 0

 

ПОМОШЕН ТЕХНИЧКИ РАБОТНИК

Одговорен:   Василка Теофиловска

Снежана Пешевска

Валентина Ангелковиќ

Тел:                +38902 311 4355 лок 125

 

 

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИИ И РЕВИЗИЈА

 

 

ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Одговорен:   Жаклина Поповиќ

Е-маил:         popovic@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 120

 

 

ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

Одговорен:   Сухела Хасалари Трстена

Е-маил:         trstena@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 120

 

 

ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Одговорен:

Е-маил:

Тел:

< врати се назад