Постери

 • Недела на солидарност 2018
 • Недела на млади на ЦК на РМ
 • Стоп за рамнодушноста – да ја сочуваме хуманоста
 • Насекаде за секого
 • Светски ден на волонтерството
 • Трговија со луѓе
 • Перфекс постер
 • Информирај се за туберкулозата
 • Денот на гладта
 • Крај на трговија на луѓе
 • Денот на гладта
 • Денот на гладта
 • Дарувајте орган подарете живот!
 • Кампања денот на гладта
 • Недела на солидарноста
 • Денот на гладта