Трансформација 28

Промоција на развојна рамка на Црвен крст на РСМ, Трансформација-28

На 17 октомври 2023 година, Црвениот крст на РСМ организираше настан за промоција на новата петгодишна Развојна рамка...>>


Претставување на процесот „Трансформација 28“ пред претседателите на ООЦК/ЦКГС и ЦКРСМ

Во периодот 4-6 ноември 2022 година во Струга се одржа работна средба со Претседатели на општински организации на...>>


Претставување на процесот „Трансформација 28“ пред Претседателот на РСМ г-дин Стево Пендаровски

На 06.07.2022 година за време на одржување на редовна седница на Раководниот одбор на Црвен крст на РСМ,...>>


РАБОТНА СРЕДБА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ И КОРПОРАТИВНИОТ СЕКТОР

Иницијалниот консултативно – партиципативен процес од Трансформација 28 го завршивме со последната средба со претставници од стопанските комори...>>


Работна средба претставници од меѓународни невладини организации

Денес ја завршивме и претпоследната работна средба во рамки на процесот „Трансформација 28“. Истата се реализираше во просториите...>>


Работна средба со претставници од медиуми за процесот „Трансформација 28“

На 12.05.2022 година во просториите на Црвен крст на Република Северна Македонија се одржа работна средба со претставници...>>


Работна средба со универзитетски професори за процесот „Трансформација 28“

На 10.05.2022 година во просториите на Црвен крст на Република Северна Македонија се одржа работна средба на Генералниот...>>


РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО И МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈЛНА ПОЛИТИКА

На 21.04.2022 година во просториите на Црвен крст на Република Северна Македонија се одржа работна средба на Генералниот...>>


Работна средба со директорите на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување

На 20.04.2022 година во просториите на Центарот за подготвеност и одговор при катастрофи на ЦКРСМ се одржа работна...>>


Средби со претставници од младинската структура на Црвен крст на Република Северна Македонија

Во изминатиот период се одржаа три средби и тоа со координатори за млади и стручни соработници за млади,...>>


Втора регионална средба со секретари за процес ТРАНСФОРМАЦИЈА 28

Продолжуваме во втората регионална средба од процесот Трансформација 28, овој пат со претставници од општинските организации на Црвен...>>


Прва регионална средба со секретари за процес ТРАНСФОРМАЦИЈА 28

Процесот на трансформација 28 промовира партиципативност и консултации со сите засегнати чинители. Истиот започнавме да го дисеминираме локално...>>


Работилница на стручната служба на Црвен крст на РСМ

Во перидот од 20 до 23 Јануари 2022 во Струга се одржа работилница со стручната служба на Црвениот...>>


< врати се назад