Корпоративна соработка

Донација на компанијата НОВАРТИС

На 14 октомври 2016 годна во просториите на Црвениот крст на РМ беше организиран  настан за официјално предавање...>>


Недела на грижа на старите лица

Црвениот  крст на Република Македонија оваа година традиционалната ,,Недела на грижа на старите лица,, ја одбележува од 21...>>


Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби

Црвениот крст на Република Македонија во рамките на проектот „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни...>>


Црвениот крст на Република Македонија додели признанија ˝Златен медал˝ и ˝Бронзен поддржувач

Црвен крст на Република Македонија на 12.12.2013 година во 11:00 часот ги додели признанијата ˝Златен медал˝ и ˝Бронзен поддржувач˝ во знак на благодарност...>>


Црвениот крст на Република Македонија додели признанија ˝Златен медал˝ и ˝Бронзен поддржувач˝

Црвен крст на Република Македонија на 12.12.2013 година во 11:00 часот ги додели признанијата ˝Златен медал˝ и ˝Бронзен...>>


Континуирана плодна соработка со Комерцијална банка АД Скопје

На 5-ти декември 2012 година Црвен крст на Република Македонија на ЕВН Македонија АД и Комерцијалана Банка АД...>>


Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби

Црвениот крст на Република Македонија во рамките на проектот: „Подобрување   на социјализацијата на деца и млади со посебни...>>


Континуирана плодна соработка со Комерцијална банка АД Скопје

Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Заводот за социјални дејности петта година во континуитет имплементира заеднички...>>


Црвен крст на Република Македонија додели „Златен медал“ и „Златен поддржувач“

На 5-ти декември 2012 година Црвен крст на Република Македонија на ЕВН Македонија АД и Комерцијалана Банка АД...>>


< врати се назад