РАКОВОДЕН ОДБОР

Состав на Раководниот Одбор на Собранието на ЦКРСМ за мандантниот период 2022-2026 година
 
1. Ромел Велев Претседател
2. Нухи Јусуфи Потпретседател
3. Лилјана Ристевска Потпретседател
4. Димитар Каракулев Член
5. Весна Терзиоска Член
6. Даут Селими Член
7. Билјана Костова Член
8. Викторија Милановска Патраклиев Член
9. Фадби Османи Член
10. Васил Тунев Член
11. Миле Тошев Член
12. Бурак Шабани Член
13. Александра Сандева Член
< врати се назад